Opernhaus Wuppertal, Fotos: Andreas Firscher
KULTURpur - Wissen, wo was läuft!

Wuppertaler Bühnen - Opernhaus Wuppertal

Fotos: Andreas Firscher
Fotos: Andreas Firscher

Kurt-Drees-Str. 4
42283 Wuppertal
Tel.: 0202 5 63 76 00
Homepage

Spielplan

Stadtplan

KULTURpur empfehlen